APK Keuring

De APK keuring is een verplichte keuring die toetst of de auto op het gebied van veiligheid en milieu nog voldoet aan de gestelde eisen. Iedere auto die zich op de openbare weg begeeft, dient te zijn voorzien van een geldige APK keuring.

Autobedrijf Lars van Son is uw adres voor de APK keuring voor Opperdoes en omstreken. Onze vakbekwame monteurs zorgen ervoor dat uw auto veilig en in goede staat de weg op gaat.
Tijdens de APK keuring wordt uw auto op een aantal vaste punten gecontroleerd. Uiteraard repareren wij de geconstateerde punten waarop de auto wordt afgekeurd.

Hierbij dragen wij zorg voor uw veiligheid en uw portemonnee: wij adviseren en bepalen samen met u de te nemen stappen.

Neem contact met ons op